Historien til båtene

Sommeren 1906 la Ole Øvstedal ut på sin jomfrutur med MS Gjende og startet med det passasjertrafikk med motorbåt på Gjende. Siden det har det stått en Øvstedal bak roret på de totalt seks båtene som har seilt på Gjende.

Den første båten hadde plass til 28 passasjerer og var bygd av Ole selv på Gjendeosen. Ole startet som «rokar» og i følge Reisehaandbog for Gudbrandsdalen fra 1905 var prisen for å bli rodd til Gjendebu 3,20 kroner. Den som hadde hastverk kunne leie to «rokarer», men da kom prisen opp i 6 kroner.

Ole Øvstedal gjorde seg fort kjent innover Vågåfjellet og han så at den økende ferdselen over Gjende kunne gi grunnlag for ny næring. Han brukte sine egne snekkerferdigheter til å bygge båt og brygger. Alt utstyr og materialer som trengtes ble fraktet innover Sjodalen med hest vinterstid. Gudbrandsdalens båtbyggere hadde ikke den kompetansen som behøvdes til dette arbeidet og Ole hentet derfor folk fra hjemtraktene sine i Tresfjord.

gammel båt på gjende

Gjende I

Byggetiden strakte seg over flere somre. De første årene gikk båten etter behov og han tok med både passasjerer, varer, og til og med kyr. Prisen i 1911 var kr. 2,75. Tur/retur kostet billetten kr. 4.

Harald Øvstedal på Gjende 1

Harald Øvstedal (i midten) på Gjende I

I 1931 tok Harald Øvstedal (i midten) over driften på Gjendebåtene og var ansvarlig helt fram til langt ut på 60-tallet da sønnen Kåre tok over. Dette bildet er tatt før den første båten ble restaurert og påbygget i 1930.

Gjende 1 med kahytt

Gjende I med påbygget kahytt.

På 30-tallet økte turisttrafikken og M/S Gjende ble for liten. I 1930 ble det engasjert folk til å utvide båten med to meter. Det økte kapasiteten til 35 personer. I tillegg ble den gamle motoren skiftet ut og det ble bygget kahytte. WC med handpumpe kom også på plass.

Gjendebåten fikk større og større betydning for dem som hadde sitt virke innover langs Gjende. All transport ble enklere når varer og utstyr kunne transporteres med båten. Gjendesheim utviklet seg etterhvert til å bli et knutepunkt med buss- og lastebiltrafikk og et yrende turistliv. Bildet under er tatt på slutten av båt nr. 1 sin periode rundt 1955.

Gjende II

Gjendebåt nr. 2 ble sjøsatt 17. juni 1956. 50 år hadde gått siden Ole Øvstedal sjøsatte den første båten. Nå var det bilvei fram til Gjendesheim gjennom Sjodalen og veien over Valdresflya åpnet året før. M/B Gjende var registrert for 64 passasjerer. Dermed var kapasiteten neste doblet. Den gamle båten ble brukt til dyretransport fram til 1960. M/B Gjende ble bygget på oppdrag av Harald Øvstedal av Skorgenes verft på Vestnes. Ut over på 60-tallet økte sommertrafikken og kapasiteten var på ny sprengt. I 1969 ble båten utvidet og kunne da ta 84 passasjerer. Nå hadde Kåre Øvstedal tatt over ansvaret. Etter endt tjeneste på Gjende fikk M/B Gjende fikk et nytt liv på Lodalsvatnet i Kjenndalen under navnet M/B Kjenndal.

Gjende III

Gjende III ble bygd på Vestnes av Ås Mekaniske verksted og kom ny til Gjende 6. juli 1982. Nå kunne 100 passasjerer tas om bord og båten hadde fastmontert kran. Dette var et stort framskritt for den omfattende varetransporten som båten besørget. Etter endt sesong 2016 ble Gjende III solgt og går i dag på Krøderen. Gjende III blir sommeren 2017 erstattet med en ny katamaran som går dobbelt så fort. Den trofaste traveren vil bli savnet!

Gjende IV

Gjende IV ble kjøpt 1991 og er registrert for 48 passasjerer. Pågangen på transport til Memurubu var så stor at det var nødvendig å gå til innkjøp av en båt nummer to. Denne ble bygd i Sverige i 1968 og hadde gått i trafikk der før den kom til Haugesund. I 2006 ble Gjende IV byttet ut med Gjendine og kapasiteten ble doblet. Gjende IV går i dag i Sverige.

Gjendine

Gjendine, bygd i 1990, ble kjøpte av Rødne i jubileumsåret 2006. Frem til da gikk den i Stavangerområdet som skoleskyss og sightseeing i Lysefjorden. Da gikk den under navnet Clipperskyss. Dette er en rask båt med plass til 80 passasjerer. Gjendine kom til oss i 2006. Hun erstattet Gjende IV og er en av de to båtene som går i rute på Gjende i dag.

Kåre Johan

Sommeren 2017 ble en splitter ny båt sjøsatt på Gjende – en katamaran bygget av Maritime Partner i Ålesund. Båten gjør 19,9 knop (betyr halvering av reisetiden på Gjende) og har plass til 97 passasjerer. Båten ble fraktet sjøveien fra Ålesund til Lærdal, der den ble delt i tre og fraktet langs landeveien til Gjende.

Kåre Johan Øvstedal (1944-2016) var tredje generasjon skipper på Gjendebåten. Hver sommer og høst hele livet gjennom fraktet han fjellfolk inn i hjertet av Jotunheimen.

På fødselsdagen til Kåre Johan, 13. juni 2017 ble den nye båten på Gjende døpt i skipperens navn. Slik vil Kåre Johan fortsette å seile på Gjende i mange år framover – til glede for nye generasjoner fjellvandrere og oss som var glad i ham.